Zásady ochrany osobních údajů

Pokyny k ochraně osobních údajů

Vítejte na webové stránce společnosti F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG. Těšíme se na vaši návštěvu a vážíme si vašeho zájmu o náš podnik a naše výrobky.

Ochranu vašeho soukromí při sběru, zpracovávání a využití vašich osobních údajů dle zákonných ustanovení bereme velmi vážně. Na této stránce jsme pro vás shrnuli, jak budeme zacházet s vašimi údaji a vaším soukromím. Toto prohlášení k ochraně osobních údajů platí jen pro webovou stránku společnosti F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG i její zahraniční společnosti. Vezměte, prosím, na vědomí, že se to netýká webových stránek jiných distributorů, na které na našich stránkách odkazujeme.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve smyslu německého Spolkového zákona o  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. GDPR) se rozumí veškeré údaje týkající se osobních nebo věcných vztahů identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To se vedle jména a adresy týká i vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Všechny tyto údaje podle GDPR a dalších předpisů k ochraně osobních údajů podléhají zvláštní ochraně, kterou zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření.

Shromažďování neosobních údajů

K návštěvě naší webové stránky od vás nepotřebujeme žádné osobní údaje. Tady můžete informace získat anonymně. Automaticky jsou uloženy pouze technické informace, jako je název vašeho poskytovatele internetových služeb, internetový prohlížeč, operační systém, rozlišení obrazovky a webové stránky, které vás k nám přivedly, počet a datum vašich návštěv, průměrný čas strávený na našich stránkách a u nás navštívené webové stránky (tedy bez registrace). Tyto údaje jsou vyhodnocovány pouze statisticky a nelze je zpětně vysledovat až k vám, slouží jen k dalšímu zlepšování naší internetové prezentace pro vás.

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat jen tehdy, pokud nám dobrovolně sdělíte vaše údaje, jako například v rámci poptávky, ucházení se o místo, registrace, průzkumu apod. V tomto případě vaše osobní údaje použijeme k vyřízení poptávky, zpracování vaší objednávky, k zajištění vašeho přístupu ke zvláštním informacím nebo nabídkám, ke správě zákazníků, pro průzkum výrobků a marketing pouze v nezbytném rozsahu. K udržování vztahů se zákazníky může být dále nutné, aby byly vaše osobní údaje uloženy, zpracovány a předány např. naším dceřiným společnostem po celém světě, aby mohly konkrétně zpracovat speciální poptávky.

Nebudeme vaše osobní údaje prodávat třetím stranám ani je jinak obchodně využívat. Předávání osobních údajů státním institucím a orgánům proběhne pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a obchodníci jsou z naší strany zavázáni k mlčenlivosti a dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Právo na informace a vymazání

Podle článku 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům uloženým u nás i podle článku 16 GDPR máte právo na opravu nesprávných údajů popř. smazání údajů uložených bez povolení.

Kontaktujte pracovníka ochrany údajů

Pokud máte dotazy, návrhy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte a obraťte se na nás pod nadpisem „Ochrana údajů:

Christian Gschlößl
Tel. +49 89 1487 2028
privacy(at)meiller.com

Cookies

Společnost MEILLER používá na této webové stránce cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých jsou na vašem PC uloženy informace a při vaší další návštěvě mohou být zase načteny, aby tímto způsobem na váš počítač dočasně uložily technické údaje nebo informace potřebné pro správnou funkci jednotlivých nabídek.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které chcete použít, jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.

Pokud si nepřejete používat cookies, žádáme vás, abyste ve vašem prohlížeči zakázali možnost používání cookies. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě vašeho prohlížeče. Z technických důvodů je možné, že v případě zákazu používání cookies nebudou jednotlivé nabídky na naší internetové prezentaci správně fungovat.

Kódování TLS

Tato stránka využívání kódování TLS z důvodů bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například poptávky, které jste nám zaslali jako provozovatel stránek. Kódované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a zobrazí se symbol zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Je-li aktivní kódování TLS, nemohou být třetí stranou načteny údaje, které jste nám poskytli.DoubleClick AdToto je reklamní služba. Díky této službě je možné uživatelům poskytovat relevantní reklamy a získávat přehledy camapign.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Reklama
 • Analýza
 • Optimalizace
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Informace o prohlížeči
 • Monitorování kliknutí
 • Informace o souboru cookie
 • Datum a čas návštěvy
 • Demografické údaje
 • Identifikátory zařízení
 • Informace o poloze
 • Typ hardwaru/softwaru
 • Poskytovatel služeb internetu
 • IP adresa
 • Počet zobrazení reklam
 • Poskytování domén
 • Údaje o interakci
 • Shlédnutí stránky
 • Historie vyhledávání
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. a nařízení GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci údajů
 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Spojené státy americké

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enFacebook PixelToto je Tracking technologie nabízená Facebookem a používaná jinými službami Facebooku, jako je Facebook Custom Audiences.

zpracovatelské firmy

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Marketing
 • Přesměrování
 • Tracking
 • Analýza
 • Reklama
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Pixel
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • ID uživatele Facebooku
 • Informace o prohlížeči
 • Údaje o použití
 • Necitlivé vlastní údaje
 • Adresa URL referrera
 • pixel ID
 • Uživatelské chování
 • Zobrazené reklamy
 • Interakce s reklamou, službami a produkty
 • Marketingové informace
 • Zobrazený obsah
 • IP adresa
 • Informace o zařízení
 • Úspěch marketingových kampaní
 • Zeměpisná poloha
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci údajů
 • Facebook Inc.
 • Facebook Ireland Limited
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Worldwide

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out Link: https://www.facebook.com/ads/preferences/

Cookie Policy of Processor: https://www.facebook.com/policies/cookiesGoogle AdsToto je reklamní služba.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Advertising
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
 • Pixel-Tags
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • IP adresa
 • Informace o prohlížeči
 • Údaje o použití
 • Datum a čas návštěvy
 • Informace o poloze
 • Identifikátor Cookie
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Data budou vymazána, jakmile již nebudou pro účely zpracování potřebná. Data protokolu jsou po 9 měsících anonymizována a informace o cookies jsou po 18 měsících anonymizovány.

Příjemci údajů
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Celosvětově

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enGoogle AnalyticsJedná se o službu webové analýzy.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Analýza
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
 • Pixel Tags
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • IP adresa
 • Datum a čas návštěvy
 • Údaje o použití
 • Klikněte na cestu
 • Aktualizace aplikace
 • Informace o prohlížeči
 • Informace o zařízení
 • Podpora JavaScript
 • Navštívené stránky
 • Adresa URL referrera
 • Stažené soubory
 • Flash verze
 • Informace o poloze
 • Nákupní činnost
 • Interakce s widgety
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Doba uchování závisí na typu uložených dat. Každý klient si může zvolit, jak dlouho si Google Analytics data uchová, než je automaticky smaže.

Příjemci údajů
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Celosvětově

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enGoogle MapsToto je služba mapování webu.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Zobrazení map
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • IP adresa
 • Informace o poloze
 • Údaje o použití
 • Datum a čas návštěvy
 • URL
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci údajů
 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Celosvětově

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enGoogle Ads RemarketingThis is a remarketing service.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Remarketing
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Navštívené stránky
 • IP adresa
 • Délka návštěvy
 • Other data on use of websites
 • Content user is interested in
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci údajů
 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Celosvětově

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enLinkedIn Insight TagJedná se o službu tracking a přesměrování konverzí.

zpracovatelské firmy

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Analýza
 • Přesměrování
 • Marketing
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • IP adresa
 • Informace o zařízení
 • Informace o prohlížeči
 • Časová známka
 • Adresa URL referrera
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Spojené státy americké, Singapur

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Data budou po 90 dnech smazána.

Příjemci údajů
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Spojené státy americké, Singapur

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Opt-out Link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Cookie Policy of Processor: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.comTYPO3Toto je systém pro správu obsahu.

zpracovatelské firmy

TYPO3 Association

Sihlbruggstrasse 105 CH 6340 Baar, Switzerland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Analýza
 • Optimalizace
 • Bezpečnost webové stránky
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Informace o prohlížeči
 • Datum a čas návštěvy
 • Operační systém zařízení
 • Název hostitele počítače, který přistoupil na server
 • IP adresa
 • Odkazující adresa URL
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. f nařízení GDPR
Místo zpracování

Švýcarsko

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci údajů
 • TYPO3 Association
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.privacy@typo3.org

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://typo3.org/privacy-policy/YouTube VideoToto je služba přehrávače videa.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Zobrazení videí
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Cookies (pokud není aktivován režim s rozšířením ochrany osobních údajů)
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • IP adresa
 • Adresa URL referrera
 • Informace o zařízení
 • Sledovaná videa
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci údajů
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Celosvětově

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enUsercentrics Consent Management PlatformTento web používá technologie sledování webových stránek třetích stran k poskytování a neustálému zlepšování našich služeb ak zobrazování reklam podle zájmů uživatelů. Souhlasím a mohu svůj souhlas kdykoli odvolat nebo změnit s účinností pro budoucnost.

zpracovatelské firmy

Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Dodržování zákonných povinností
 • Uložení souhlasu
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Local storage
 • Cookies
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • informace o prohlížeč
 • Data o přihlášení a odhlášení
 • Vyžádejte si adresy URL webové stránky
 • Cesta stránky webové stránky
 • Zeměpisná poloha
 • Datum a čas návštěvy
 • Informace o zařízení
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. c DSGVO
Místo zpracování

Evropská unie (databáze souhlasu se nachází v Belgii)

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Údaje o souhlasu (udělený souhlas a odvolání souhlasu) jsou uchovávány po dobu tří let. Údaje budou poté okamžitě smazány nebo poskytnuty odpovědné osobě na vyžádání ve formě exportu údajů.

Příjemci údajů
 • Usercentrics GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.datenschutz@usercentrics.com

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://usercentrics.com/privacy-policy/Google Tag ManagerToto je systém pro správu značek pro správu fragmentů kódu JavaScript a HTML, který se používá k implementaci značek a nástrojů pro tracking, analýzu, personalizaci a marketing.

zpracovatelské firmy

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Účely údajů

Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uchovávány pro žádný jiný účel mimo níže uvedené účely.

 • Funkčnost
Použité technologie

Tento seznam představuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely, které jsou umístěny v prohlížeči.

 • Pixel
Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Agregovaná data o spuštění značky
Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Místo zpracování

Spojené státy americké

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.Data budou vymazána po 14 dnech od vyhledání.

Příjemci údajů
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.Celosvětově

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opt-out Link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Cookie Policy of Processor: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html